Manažerské poradenství

Manažerské poradenství

Váš podnik jako dobře fungující, vitální organismus: užitečný, efektivní, stabilní, zdravý a úspěšný

Většina podniků a organizací je zakládána s představou, že budou úspěšné. Úspěšný podnik či organizace jsou takové, které dosahují svých cílů – ať již jsou jakékoliv.

Být dlouhodobě úspěšní znamená být někomu a něčím užiteční, fungovat efektivně, tuto užitečnost a efektivitu udržet i v proudu nástrah a změn prostředí (udržet stabilitu, kontinuitu) a v neposlední řadě být proaktivní, dívat se kupředu a cílevědomě formovat svoji budoucnost. Mít dobře nastaveno směřování (~strategii). Vsadit na ty správné produkty a služby. Nastavit a trvale udržovat efektivní procesy a organizaci práce. Neustále a cílevědomě pracovat na zlepšování a inovacích.

Co pro Vás můžeme udělat?

Máme rádi, když věci fungují, tak jak mají fungovat. Baví nás pomáhat tam, kde je zapotřebí, aby věci začaly správně fungovat. Zaměřujeme se na design a rozvoj podniků a organizací. Rádi Vám pomůžeme s:

  • Nastavením/vyladěním modelu fungování Vašeho podniku či organizace (strategie a směřování, procesy a efektivita, projekty a inovace, zdroje)
  • Zaváděním/rozvojem systému projektového řízení a projektové kultury
  • Zaváděním/rozvojem systému řízení lidských zdrojů
  • Implementací systému trvalého zlepšování  
  • Ochranou informací a osobních údajů (GDPR)
Jak pracujeme?

Poskytujeme konzultační, asistenční a interim management služby „na míru“, podle charakteru řešené situace a dohody s klientem. Společnou prací hledáme a tvoříme příhodná řešení a modely fungování, a pomáháme s jejich implementací do praxe. Klademe důraz na jednoduchost a praktickou aplikovatelnost. Vyvažujeme „hard“ i „soft“ aspekty (~procesy, nástroje, technologie & lidé, kultura, motivace).

V poradenských projektech můžeme pracovat v roli konzultanta (~poradce, analytika, designéra, spolutvůrce řešení), implementátora (~toho, kdo pomáhá s nasazením řešení do praxe), anebo interim manažera (~toho, kdo po vyhrazený čas přebírá odpovědnost za praktický provoz naimplementovaného řešení do svých rukou).