Lidské zdroje

Lidské zdroje

Energie pro Váš úspěch: lidé, znalosti, dovednosti, motivace, spolupráce, kreativita, radost, spokojenost

Nic nejde bez lidí, jejich znalostí, schopností a energie. Jsou nezbytností, a současně kořením života každého podniku, či organizace. Jsou jedinečností jejich stylu, kultury a identity. Zdrojem jejích úspěchů i pádů, či pouhého „přežívání“…

Rozvíjet lidský potenciál znamená rozvíjet lidské schopnosti (znalosti, dovednosti, způsobilosti) a postoje (motivaci, přístup, angažovanost) – jak na úrovni jednotlivců, tak pracovních týmů. Pracovat s lidmi také znamená vnímat jejich osobnost a osobitost, respektovat je, vážit si jich a brát je jako partnery. Jako někoho, kdo nám dává část svého jedinečného času a jedinečných darů, které mu byly v jeho životě svěřeny.

Co pro Vás můžeme udělat?
  • Pomoci s nastavením systémů rozvoje lidských zdrojů a tvorbou rozvojových programů pro Vaše lidi
  • Realizaci školení a tréninků v oblasti strategického řízení, řízení změny, řízení projektů a „softskills“
  • Rozvoj kvalifikace projektových manažerů, vč. přípravy k mezinárodní certifikaci dle standardu IPMA
  • Vývoj a nasazování kompetenčních a gradingových modelů pro pracovníky v projektovém prostředí
  • Individuální a týmový rozvoj, mentorink a koučink (nejen) projektových manažerů.
Jak pracujeme?

Poskytujeme konzultační, vzdělávací a asistenční služby „na míru“, podle charakteru řešené situace a dohody s klientem. Společnou prací hledáme a tvoříme příhodná řešení a pomáháme s jejich implementací do praxe. Vše, co učíme druhé, máme osobně vyzkoušené ve vlastní praxi. Klademe důraz na jednoduchost a praktickou aplikovatelnost. Vyvažujeme „hard“ i „soft“ aspekty. 

Školící a tréninkové akce realizujeme prezenčně i online (případně v kombinaci), podle charakteru a potřeby konkrétní situace. Při práci s lidmi využíváme rovněž facilitační a koučovací přístupy. Umíme jít i do „hlubších témat“, pokud je to v konkrétní situaci žádoucí.

Vybrané vzdělávací akce realizujeme ve spolupráci s naším partnerem SHINE Consulting. Osobnější témata řešíme ve spolupráci se studiem PlantaGea.