Řízení projektů

Řízení projektů

Krok za krokem k uskutečnění Vašich vizí, snů a plánů

Projekt je časově omezená aktivita, podnikaná za účelem vytvoření jedinečného produktu, služby nebo výsledku. Řízení projektu je cílevědomá aplikace znalostí, dovedností a lidské energie za účelem dosažení žádoucích výsledků projektu. Řízení projektu představuje aktivní práci s nejistotou a riziky, které projekt díky jeho jedinečnosti přirozeně provází.

Co pro Vás můžeme udělat?
  • Poskytnout cílenou podporu Vašemu projektu či programu (konzultační, facilitační a/nebo koučovací)
  • Zajistit plně vedení Vašeho projektu či programu naším projektovým manažerem (formou interim managementu)
  • Zajistit nezávislý odborný dohled či supervizi Vašeho projektu/programu (~ochránit zájmy zadavatele či investora projektu)
  • Provést nezávislou analýzu nebo audit Vašeho projektu/programu, vypracovat odborný posudek či stanovisko z oblasti projektového řízení
  • Anebo třeba jen pomoci s podpůrnými záležitostmi pro Vaše projekty, programy, projektovou kancelář, či útvar pověřený řízením projektů.
Jak pracujeme?

Poskytujeme konzultační, asistenční a interim management služby „na míru“, podle charakteru řešené situace a dohody s klientem. Stavíme na mezinárodních standardech a v praxi osvědčených metodách, technikách a nástrojích, které dokážeme s citem přizpůsobit potřebám konkrétního zákazníka a konkrétního projektu. Používáme jak klasické, tak agilní přístupy – podle charakteru a potřeby konkrétní situace. A také zdravý selský rozum.

Naši lidé jsou certifikováni dle mezinárodních standardů projektového řízení (IPMA/PMI/PRINCE2), disponují náležitou praxí a bohatými zkušenostmi.

Interim management, aneb vedení projektu jako služba [PMaaS]

Interim management je poskytnutí manažerských kapacit, dovedností a zkušeností na předem dohodnutou dobu, za účelem dosažení definovaného cíle, a za definované náklady formou externí služby. Jde tedy v zásadě o „outsourcing“. Projekt je veden zkušeným „externistou“, tzv. interim (~dočasným) manažerem projektu.

V čem je to výhodně…?

  • Flexibilita: iMP je k dispozici tehdy, kdy to skutečně potřebujete a v režimu, jakém to potřebujete. Pokud pro něj momentálně nemáte práci, nemusíte jej „živit“.
  • Zkušenost: iMP je kompetentní odborník s dlouholetou praxí a zkušenostmi z různých projektů pro různé organizace, a s vedením rozmanitých projektových týmů. Jeho znalosti a zkušenosti snižují riziko neúspěchu Vašeho projektu.
  • Nezávislost: iMP není vztahově ukotven ve Vaší společnosti či organizaci – není svázán osobními vztahy, ani nebuduje kariéru, jeho jediným cílem je úspěch „mise“, na které pracuje.
  • Motivace: iMP je velmi silně zainteresován na úspěchu projektu. Na rozdíl od běžného zaměstnance vsází do hry své vlastní dobré jméno, a dost dobře si nemůže dovolit neuspět.
  • Prosazení do praxe: některé obtížné úkoly, situace či změny jsou lidmi lépe přijímány, pokud jsou prosazovány vnějším subjektem. Skrze externistu je rovněž snazší prosadit některá méně populární opatření. Účast zástupce třetí strany působí také pozitivně v případě řešení problémů či konfliktních situací, kdy externista vystupuje jako nezainteresovaný facilitátor či moderátor.